SLNO INSCODE INSTITUTE NAME PLACE PINCODE
1 101 CENTRAL POLYTECHNIC COLLEGE CHENNAI 600113
2 116 TAMILNADU POLYTECHNIC COLLEGE MADURAI 625011
3 175 DR DHARMAMBAL GOVT POLY FOR WOMEN THARAMANI, CHENNAI 600113
4 203 MURUGAPPA POLYTECHNIC COLLEGE CHENNAI 600062
5 209 PSG POLYTECHNIC COLLEGE COIMBATORE 641004
6 211 SRI RAMAKRISHNA MISSION VIDYALAYA POLYTECHNIC COLLEGE COIMBATORE 641020
7 212 NACHIMUTHU POLYTECHNIC COLLEGE POLLACHI 642003
8 216 THIAGARAJAR POLYTECHNIC COLLEGE SALEM 636005
9 221 SESHASAYEE INSTITUTE OF TECHNOLOGY TIRUCHY 620010
10 225 V.S.V.N.POLYTECHNIC COLLEGE, VIRUDHUNAGAR VIRUDHUNAGAR 626001
11 226 P.A.C. RAMASAMY RAJA POLYTECHNIC COLLEGE, RAJAPALAYAM 626108
12 229 SANKAR POLYTECHNIC COLLEGE SANKARNAGAR 627357
13 276 PERIYAR CENTENARY POLYTECHNIC COLLEGE VALLAM 613403